Wykaz członków Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

 

Małgorzata BARANOWSKA, mgr
release9@poczta.onet.pl

Rafał BERNARD, dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zakład Zoologii Ogólnej
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
rbernard@amu.edu.pl

Marta BOROŃ
marta.boron@wp.pl

Edyta BUCZYŃSKA, mgr
Akademia Rolnicza w Lublinie
Katedra Zoologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Paweł BUCZYŃSKI, dr hab.(english version)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Zoologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
pawbucz@gmail.com

Stanisław CIOS, dr
stanislaw.stanislaw.cios@kolumbus.fi

Piotr CUBER
piotrc10@op.pl

Paweł CZACHOROWSKI
pczachor1@wp.pl

Stanisław CZACHOROWSKI dr hab.
stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl

Bogusław DARAŻ, mgr
bdaraz@poczta.onet.pl

Ales DOLNY, dr
Katedra biologie a ekologie Ostravska univerzita
Bráfova 7, 701 03 Ostrava 1, Česká Republika
Ales.Dolny@osu.cz

Jerzy GNIATKOWSKI

Anna GROBELKIEWICZ

Mariusz GWARDJAN
mariusz@tbop.org.pl

Jan HERMANS, dr
j.hermans@triangel-linne.nl

Kamil HUPAŁO
hrupeq@gazeta.pl

Paweł JARZEMBOWSKI
surykatek@o2.pl

Radomir JASKUŁA
radek@biol.uni.lodz.pl

Paweł JĘDRYCZAK, mgr
nidhogg@poczta.wp.pl

Tomasz KARASEK
karas142@wp.pl

Jakub LIBERSKI
jakub_liberski@gazeta.pl

Andrzej ŁABĘDZKI, dr inż.
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
Katedra Entomologii Le¶nej
ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
andrzej_lab@poczta.onet.pl

Wiaczesław MICHALCZUK, mgr
wiack@wp.pl

Grzegorz MICHOŃSKI, mgr inż.
grzmi@v.pl

Stefan MIELEWCZYK, dr

Piotr MIKOŁAJCZUK
gugamp@wp.pl

Ewa MIŁACZEWSKA, inż.
ewa.milaczewska@gmail.com
www.wazki.pl

Alicja MISZTA, dr
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego ¦l±ska
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
amiszta@cdpgs.katowice.p

Kamila NAREWSKA-PRELLA
mulerik@op.pl

Michał RACHALEWSKI
rachalewski@o2.pl

Anna RYCHŁA, dr
rychlan@op.pl

Julisz SAMOLˇG, mgr
samolag.juliusz@neostrada.pl

Jakub SZYMAŃSKI, mgr
q_best@op.pl

Szymon ¦NIEGULA, dr

ssniegula81@interia.pl

Grzegorz TOŃCZYK, dr
Uniwersytet Łódzki
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
ul. S. Banacha 12/16, 90-237 ŁódĽ
tonczyk@biol.uni.lodz.pl

Katarzyna WYBRANIEC, mgr

Andrzej ZAWAL, dr hab.
Uniwersytet Szczeciński
Zakład Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
ul. W±ska 13, 71-415 Szczecin
zawal@univ.szczecin.pl

Przemysław ZIĘBA, dr
przemekzieba@gmail.com

Przemysław ŻURAWLEW, mgr
grusleo@wp.pl

Ostatnie uaktualnienie strony: 29.05.2018


www.odonata.pl