Przemysław Żurawlew

Urodziłem się w roku 1975 w Pleszewie.
Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Pleszewie, a następnie filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zawodowo jestem związany z pleszewską oświatą.
Do niedawna największym zainteresowaniem darzyłem ornitologię, z którą na poważnie byłem i jestem związany od roku 1989. W ciągu 20 lat zaangażowany byłem w wiele przedsięwzięć ornitologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Prowadziłem również wiele własnych badań w południowo-wschodniej Wielkopolsce, np. nad bocianem białym, błotniakiem łąkowym, płomykówką, dzięciołem średnim i gawronem.
Od roku 2007 rozpoczęła się moja fascynacja ważkami. Zaangażowałem się w zbieranie informacji do "Atlasu rozmieszczenia ważek Polski", co zaowocowało wykazaniem w latach 2007 i 2008 w okolicach Pleszewa 46 gatunków tych niezwykłych owadów.
Do innych moich najważniejszych zainteresowań należą motyle, płazy i gady krajowe oraz fotografia przyrodnicza. Jestem autorem i współautorem ponad 20 artykułów i notatek, głównie z zakresu ornitologii, najważniejszymi z nich są monograficzne opracowania dotyczące: "Ptaków doliny Prosny" i "Przyrody Powiatu Pleszewskiego".