Publikacje odonatologiczne:

Wendzonka J. 2000. Nowe stanowiska niektórych rzadkich w środkowej i wschodniej Polsce gatunków ważek (Odonata). Wiadomości Entomologiczne, 19 (2): 124.
Wendzonka J. 2001. Ważki (Odonata) okolic Gostynia (południowa Wielkopolska). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, sec. C, 48: 29-39.
Wendzonka J. 2002. Ważki (Odonata). Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Funka, 48 ss.
Wendzonka J. 2002. Poznaj Park Narodowy "Bory Tucholskie". Ważki. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy, 6 ss.
Wendzonka J. 2002. Wstępne rozpoznanie składu gatunkowego ważek (Odonata) Parku Narodowego "Bory Tucholskie". [w:] Banaszak J., Tobolski K. (red.), Park Narodowy "Bory Tucholskie" na tle projektowanego rezerwatu biosfery. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy: 113-119.
Ruta R., Wendzonka J. 2004. 2. Owady [w:] G. Ziółkowski (red.), Przyroda Krainy Złotowskiej. Urbański Wydawnictwo, Toruń: 72-106.
Wendzonka J. 2004. Ważki (Odonata) kaszubskich jezior lobeliowych. [w:] Buczyński P., Serafin E., Ptaszyńska A. (red.) 2004. Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. Materiały II Krajowego Sympozjum Odonatologicznego, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologicznego, Urszulin, 21-23.V.2004 r. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn: 23.
Wendzonka J. 2004. Aeshna subarctica elisabethae Djak. w polskich jeziorach lobeliowych. [w:] Buczyński P., Serafin E., Ptaszyńska A. (red.) 2004. Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. Materiały II Krajowego Sympozjum Odonatologicznego, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologicznego, Urszulin, 21-23.V.2004 r. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn: 38.
Wendzonka J. 2004. Gęstość użyłkowania skrzydeł a systematyka krajowych gatunków Aeshnidae. [w:] Buczyński P., Serafin E., Ptaszyńska A. (red.) 2004. Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. Materiały II Krajowego Sympozjum Odonatologicznego, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologicznego, Urszulin, 21-23.V.2004 r. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn: 39.
Wendzonka J. 2004. Ważki (Odonata) kaszubskich jezior lobeliowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 23 (3): 395-410.
Wendzonka J. 2005. Klucz do oznaczania dorosłych ważek (Odonata) Polski. Odonatrix, 1 (Suplement 1): 1-26.
Wendzonka J. 2007. Drugie stwierdzenie Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) w zachodniej
Polsce z uwagami o rozmieszczeniu i ekologii gatunku (Odonata: Libellulidae). Odonatrix 3(2): 33-39. Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Wendzonka J. 2010. Sprawozdanie. V Ogólnopolskie Seminarium Odonatologiczne "Polska odonatologia - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Jeziory, 23-25 października 2009. Wiadomości Entomologiczne.
Wendzonka J. 2011. RECENZJA. BOUDOT J.-P., KALKMAN V. J., AZPILICUETA AMORÍN M., BOGDANOVIĆ T., CORDERO RIVERA A., DEGABRIELE G., DOMMANGET J.-L., FERREIRA S., GARRIGÓS B., JOVIĆ M., KOTARAC M., LOPAU W., MARINOV M., MIHOKOVIĆ N., RISERVATO E., SAMRAOUI B., SCHNEIDER W. 2009. Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa. Libellula, Suppl. 9: 1-256. Odonatrix 7 (1); 31-32.
Wendzonka J., Buczyński P. 2011. RECENZJA. BELLMANN H. 2010. Przewodnik entomologa. Ważki. MULTICO Oficyna Wydawnicza. 280 ss. ISBN 978-83-7073-706-1. Odonatrix 7 (1); 27-30.Publikacje pozaodonatologiczne:

Wendzonka J. 2002. Poznaj Park Narodowy "Bory Tucholskie". Pszczoły. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy, 6 ss.
Banaszak J., Wendzonka J. 2002. Wstępne wyniki badań nad strukturą dominacyjną owadów Parku Narodowego " Bory Tucholskie" [w:] Banaszak J., Tobolski K. (red.). Park Narodowy "Bory Tucholskie" na tle projektowanego rezerwatu biosfery. Charzykowy, 107-112.
Banaszak J., Kriger R., Wendzonka J. 2002. Przegląd badań nad owadami i pająkami Borów Tucholskich. [w:] Banaszak J., Tobolski K. (red.). Park Narodowy "Bory Tucholskie" na tle projektowanego rezerwatu biosfery. Charzykowy, 229-242.
Banaszak J., Wendzonka J. 2002. Bees (Hymenoptera: Apoidea) of the Bory Tucholskie National Park (NW Poland). Polskie Pismo Entomologiczne, 71: 327-350.
Wendzonka J. 2005. Megachile genalis Morawitz, 1880 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) w Polsce Zachodniej. Wiadomości Entomologiczne, 24 (4): 251
Banaszak J., Cierzniak T., Kriger R., Wendzonka J. 2006. Bees of xerothermic swards in the lower Vistula valley: diversity and zoogeographic analyses (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Polskie Pismo Entomologiczne, 75: 105-154.
Wendzonka J. 2011. Wybrane grupy żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) użytku ekologicznego "Jaskółcza skarpa" w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski.
Karg J., Śliwa P., Wendzonka J. 2011. Smukwa kosmata (Scolia hirta Schrank) rzadki gatunek błonkówki w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego, w Parku Krajobrazowym Promno i w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski.
Wendzonka J., Klejdysz T. (w druku). Złotolitka Chrysis immaculata BUYSSON, 1898 (Hymenoptera, Chrysididae) - gatunek nowy w faunie Polski. Wiadomości Entomologiczne.
Wendzonka J. (w druku). Nowe stanowisko Euchroeus purpuratus (FABRICIUS, 1787) (Hymenoptera, Chrysididae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne.