Dawid Tatarkiewicz


Absolwent Wydziału Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów
reaktywował Sekcję Fotografii Przyrodniczej Koła Naukowego Przyrodników UAM, której pracami
kierował przez pięć lat. Członek - założyciel fotograficznej grupy twórczej OD.DO. Pracę doktorską
dotyczacą wybranych aspektów biologii ważki rudej Libellula fulva pisał i obronił na UAM. Wraz z żoną
sa laureatami V edycji konkursu "Pomysł na biznes". Działają w ramach Pracowni Fotografii
ODONATA.