Anna Rychła


ur. 1978 w Zielonej Górze

Wykształcenie:

1993 - 1997 Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze
1997 - 2001 studia zawodowe na Politechnice Zielonogórskiej (kier. Ochrona Środowiska)
Praca dyplomowa: "Limnologiczna charakterystyka wybranych zbiorników powyrobiskowych w Łuku Mużakowa"
2001 - 2002 studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim (kier. Ochrona Środowiska)
Praca magisterska: "Uwodnienie oraz zawartość substancji organicznej w osadach Jeziora Zbąszynskiego"
2001 - 2004 studia podyplomowe na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie (kier. Ochrona Przyrody i Planowanie Krajobrazu)
Praca dyplomowa: "Znaczenie zbiorników antropogenicznych w Łuku Mużakowa (woj. lubuskie, Polska oraz Saksonia, Niemcy) w aspekcie różnorodności i ochrony gatunkowej ważek"
2005 - Instytut Ekologii Wód i Rybactwa Śródlądowego w Berlinie, Odział w Neuglobsow
praca doktorska "Poprawa jakości wód jezior stratyfikowanych północno-wschodnich Niemiec: Znaczenie zewnętrznego dopływu substancji pokarmowych oraz struktury łańcucha pokarmowego w pelagialu dla procesów sedymentacji i uwalniania fosforu z osadów"

Zainteresowania:

Woda, woda i jeszcze raz woda… Dlaczego jest zielona albo brunatna a nie przezroczysta? I czemu nie można się w niej kąpać? Dlaczego niektóre jeziora są mocno zarośnięte a inne prawie wcale i prawie nic w nich nie żyje? Co zrobić, aby nie zabrakło pięknych i czystych jezior?

Ważki bo są duże a jednocześnie niesamowicie zwinne, są kolorowe i tym przyciągają wzrok, a jak już się zacznie na nie patrzeć, to zanim się człowiek obejrzy, już jest w Sekcji Odonatologicznej!

Publikacje:

Rychła A., Gołdyn R., Spieker J., Eydeler I., Becker M., Hämmerling R., Nixdorf B. 2001: Program rewitalizacji zlewni rzeki Cybiny oraz rekultywacji Jeziora Swarzedzkiego. The 2nd International Conference "Protection and Recultivation of the Odra-Basin Areas". 21-22.06.2001 Dychów-Zielona Góra, Zeszyty Naukowe Nr 125: 321-326
Rychła A., Frąckowiak P., Szustka K. 2002: Płazy i gady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58: 37-51
Rychła A., Buczyński P. 2003. Wiederfund von Leucorrhinia caudalis in Sachsen (Odonata: Libellulidae). Libellula 22: 119-125
Rychła A. 2004: Ważki wód stojących w parkach krajobrazowych "Gablenzer Restseengebiet" und "Braunsteich" (NE Saksonia, Niemcy). [w]: Buczyński P., Serafin E., Ptaszyńska A. (red.) 2004. Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. Materiały II Krajowego Sympozjum Odonatologicznego, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologicznego, Urszulin, 21-23.V.2004. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn: 18-19
Rychła A. 2005: Ważki Odonata Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa" w aspekcie różnorodnosci i ochrony gatunkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61: 67-80