Alicja Miszta

notka biograficzna ważkoluba

Jestem z wykształcenia biologiem. W 1974 roku uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim dyplom magisterski ze specjalizacją z ekologii zwierząt ale ponad 23 lata przepracowałam w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin UŚ, początkowo jako asystent a później jako adiunkt. Od roku 1998 roku pracuję w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach gdzie zajmuję się obecnie zbieraniem informacji o bezkręgowcach występujących na obszarze Górnego Śląska i wprowadzaniem tych informacji do bazy danych.
Obiekty moich zainteresowań przyrodniczych były i są różne. Znam się na anatomii roślin, analizie pyłkowej, analizie drewna kopalnego. Oznaczam mrówki, trzmiele, ważki i pająki. Jestem też wykładowcą z farmakognozji. Interesuję się wszystkim co dotyczy Bios i Logos. Moją pasją jest fotografia. Wykorzystałam ją również przy poznawaniu ważek, które monitoruję od 2002 roku na Górnym Śląsku we współpracy z Aleszem Dolnym.