Ewa Miłaczewska

Z wykształcenia jestem geologiem. Ukończyłam w 1973 r. studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jako inżynier hydrogeolog. Z Krakowem jestem związana właściwie tylko pięcioletnim okresem studiowania, pochodzę z Warszawy i tu mieszkam.
Od 2008 roku jestem wolnym człowiekiem. Przez wiele lat pracowałam w Państwowym Instytucie Geologicznym w Zakładzie Geologii Ropy i Gazu zajmując się głównie bilansem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz własnościami fizycznymi skał zbiornikowych. Ostatnie 11 lat przepracowałam jako redaktorka w Zakładzie Publikacji PIG. Doświadczenia z tej ostatniej pracy przydają mi się i dziś, kiedy po pierwszych próbach opisywania ważek na stronie www.staw.bieleccy.com.pl , prowadzę własną stronę internetową www.wazki.pl . Mam na swoim koncie liczne publikacje geologiczne, a wymieniona tu strona internetowa jest pierwszą formą publikacji związanych z ważkami.
Sympatia do ważek pojawiła się u mnie całkiem niedawno, bo w 2002 r. Stało się to wkrótce po wybudowaniu oczka wodnego o powierzchni ok. 12-15 m2 na działce rekreacyjnej w Woli Polskiej pow. Mińsk Mazowiecki. Okazało się, że niemal z dnia na dzień pojawiło się w naszym ogrodzie mnóstwo zwierząt, a wraz z nimi u mnie pojawiła się chęć dokumentowania tego świata. Najpiękniejszymi obiektami okazały się ważki i stało się tak, że zaczęłam wędrować za nimi po okolicy, czytać i kupować książki, fotografować i w ten sposób spędzać z ważkami i lato i zimę...