Publikacje oryginalne

których kopie (w większości oryginalne nadbitki) można otrzymać pisząc na adres:

Dr Rafał Bernard, Zakład Zoologii Ogólnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Umultowska 89, 61-614 Poznań

Dlaczego warto mieć prace Doktora Mielewczyka w swoich biblioteczkach:
" bo zawierają mnóstwo cennych, i ciągle aktualnych danych, ujętych krytycznie, jak i świetnych merytorycznie komentarzy autora,
" bo są pięknie napisane, naprawdę czyta się je z przyjemnością,
" bo są świadectwem czasów, kiedy największych odkryć dokonywano "na żywo", w przyrodzie (niestety, dzisiaj już w dużej mierze przed komputerem)
" bo napisał je dobry specjalista i interesujący człowiek,
" dla kolekcjonerów: bo już za chwile się wyczerpią i skąd je potem dostaniecie.

A dlaczego warto mieć reprinty, oryginały publikacji. Bo na to się inaczej patrzy, to jak powiew historii (może nieco zbyt górnolotnie to ująłem, ale coś w tym jest). Pielęgnujmy pamięć o ludziach!
Podsumowując, polscy "ważkolodzy" powinni koniecznie mieć pozycje tego autora, nie tylko żeby czerpać z nich wiedzę, ale także żeby uczyć się jak pisać podstawowe prace, no i wreszcie, żeby czerpać przyjemność z lektury i przenieść się czasem w myślach te kilka dziesiątków lat wstecz.


ODONATA
1. MIELEWCZYK S. 1965: Bemerkungen zur Morphologie der Larven von Agrion virgo (L.) und A. splendens (Harr.) (Odonata, Agrionidae). Bull. Acad. Pol. Sci., Sci. biol., Cl. II, 13 (10): 583-585.
2. MIELEWCZYK S. 1966: Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar. PTPN, 4 (3): 1-39.
3. MIELEWCZYK S. 1967: Bemerkungen über die Morphologie der Larven einiger Libellenarten (Odonata). Bull. Acad. Pol. Sci., Sci. biol., Cl. II, 15 (4): 221-225.
4. MIELEWCZYK S. 1970: Odonata i Heteroptera rezerwatu Ptasi Raj koło Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem słonawego jeziora. Fragm. faun., 15 (19): 343-363.
5. MIELEWCZYK S. 1970: Ważki (Odonata) i pluskwiaki wodne (Heteroptera) torfowiska niskiego pod Gnieznem (woj. poznańskie). Fragm. faun., 16 (1) : 1-10.
6. MIELEWCZYK S. 1971: Ważki (Odonata) Mierzei Helskiej. Pol. Pismo ent., 41 (2): 361-369.
7. MIELEWCZYK S. 1971: Über das Vorkommen von Lestes barbarus (Fabr.) in Polen. [W:] Abstr. 1st. Europ. Symp. Odonatology, Gent: 33.
8. MIELEWCZYK S. 1972: Über das Vorkommen von Lestes barbarus (Fabricius) in Polen. Odonatologica, 1 (1): 37-40.
9. MIELEWCZYK S. 1974: Bemerkungen über die Synonymie von Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - C. vernale (Hagen, 1839, nomen nudum) (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica, 3 (4): 267-268.
10. MIELEWCZYK S. 1978: Ważki (Odonata) Pienin. Fragm. faun., 22 (6): 265-294.
11. MIELEWCZYK S. 1978: A new record of the mass occurrence of Aeshna (Hesperaeschna) confusa (Rambur) on a ship in the mouth of Rio de la Plata, Uruguay (Anisoptera: Aeshnidae). Notul. odonatol., 1 (2): 29.
12. MIELEWCZYK S. 1979: Ein neuer Fundort von Orthetrum brunneum (Fonscolombe) und die Verbreitung der Art in Polen (Anisoptera: Libellulidae). Notul. odonatol., 1 (4): 59-61.
13. MIELEWCZYK S. 1981: Uwagi o faunie ważek (Odonata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Przegl. zool., 25 (2): 259-263.
14. MIELEWCZYK S. 1982: Der Zug von Libellula quadrimaculata L. durch Gniezno, Westpolen im Jahr 1975 (Anisoptera: Libellulidae). Notul. odonatol., 1 (9): 154.
15. MIELEWCZYK S. 1982: Flug der Sympetrum fonscolombei (Sel.) über dem Atlantischen Ozean (Anisoptera: Libellulidae). Notul. odonatol., 1 (10): 165-166.
16. MIELEWCZYK S. 1984 (1983/1984): Quantitative investigations on Odonata, Heteroptera and Coleoptera in a drainage channel near the village of Turew (Poznań region). Acta hydrobiol., 25/26 (1): 89-100.
17. MIELEWCZYK S. 1990: Dotychczasowy stan poznania fauny ważek (Odonata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace Mat. Muz. Szafera 1: 59-62.
18. MIELEWCZYK S. 1990: Evaluation quantitative des larves d'Odonates dans de petits réservoirs champętres des environs de Turew (Région de Poznań). Acta hydrobiol., 32 (1/2): 187-193.
19. MIELEWCZYK S. 2000: Ważki (Odonata). [W:] J. RAZOWSKI (red.): Flora i fauna Pienin. Monografie Pienińskie, 1: 143-145.

INNE GRUPY ZWIERZĄT I ZAGADNIENIA
20. MIELEWCZYK S. 1957: Nowe stanowisko liścionoga - małżynki spłaszczonej (Limnadia lenticularis L. - Crustacea, Euphyllopoda). Przyr. Pol. zach., 1 (1-2): 155-157.
21. MIELEWCZYK S. 1961: Nowy dla Polski gatunek widłogonki Campodea fragilis Mein. (Diplura, Campodeidae). Pol. Pismo ent., 31 (24): 339-341.
22. Mielewczyk S. 1962: Uwagi o częściowym bielactwie niektórych ptaków na terenie Gniezna. Przyr. Pol. zach., 6 (1-4): 80-82.
23. MIELEWCZYK S. 1964: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wód Kotliny Jeleniogórskiej. Bad. fizjogr. Pol. zach., 14: 35-57.
24. MIELEWCZYK S. 1966 (1963): Dwa interesujące gatunki liścionogów: Cyzicus tetracerus (Kryn.) i Lynceus brachyurus O.F. Müll. (Euphyllopoda - Conchostraca) pod Gnieznem. Przyr. Pol. zach., 7 (1-4): 95-98.
25. MIELEWCZYK S. 1967: O pożywieniu gąsiorka, Lanius collurio L., w okolicy Gniezna (woj. poznańskie). Acta orn., 10 (6): 157-175.
26. MIELEWCZYK S. 1968: Nowy dla Polski gatunek nartnika, Gerris sphagnetorum Gaun. (Heteroptera, Gerridae). Pol. Pismo ent., 38 (1): 29-31.
27. MIELEWCZYK S. 1971: Uzupełnienie znajomości fauny pluskwiaków (Heteroptera) wód okolic Gniezna. Bad. fizjogr. Pol. zach., B, 24: 75-81.
28. MIELEWCZYK S. 1973: Heteroptera of the River Raba, some of its tributaries and riverine reservoirs. Acta hydrobiol., 15 (4): 387-400.
29. MIELEWCZYK S. 1977: Heteroptera excl. Micronectinae. [W:] A. WRÓBLEWSKI (red.): Bottom fauna of the heated Konin Lakes. Monografie Fauny Polski, 7. PWN, Warszawa - Kraków: 233-257.
30. MIELEWCZYK S. 1978: Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica et semiaquatica) Pienin. Fragm. faun, 22 (7): 295-336.
31. MIELEWCZYK S. 1980: Zur Ökologie, Biologie und Morphologie von Velia saulii Tam. und V. caprai Tam. (Heteroptera, Veliidae). Ann. zool., 35 (21): 285-305.
32. MIELEWCZYK S. 1983 (1982): Density and biomass of Ephemeroptera larvae in Lake Zbęchy (the Poznań region). Acta hydrobiol., 24 (3): 253-265.
33. MIELEWCZYK S. 1984: Nowy typ anomalii u Corixidae (Heteroptera). Przegl. zool., 28 (4): 541-544.
34. MIELEWCZYK S. 1985: Gerris lateralis Schummel, 1832 i Gerris asper (Fieber, 1860) (Heteroptera: Gerridae) w Tatrach Polskich. Przegl. zool., 29 (3): 321-324.
35. MIELEWCZYK S. 1985: Zmiany w faunie pluskwiaków wodnych (Heteroptera aquatica et semiaquatica) Mierzei Helskiej. Fragm. faun., 29 (8): 105-119.
36. MIELEWCZYK S. 1988: Beitrag zur Kenntnis der Wasserwanzen des Naturschutzgebietes Ruggeller Riet, Fürstentum Liechtenstein (Heteroptera aquatica et semiaquatica). Opusc. zool. flumin., 25: 5-12.
37. MIELEWCZYK S. 1990: Kałużnik żółtonogi, Hydrophilus flavipes Steven, 1808 (Coleoptera: Hydrophilidae) w Tatrach Polskich. Przegl. zool., 34 (2-3): 281-282.
38. MIELEWCZYK S. 2000: Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica et semiaquatica). [W:] J. RAZOWSKI (red.): Flora i fauna Pienin. Monografie Pienińskie, 1: 175-176.
39. MIELEWCZYK S. 1981: Sprawa projektowanej kopalni węgla brunatnego w centrum Wielkopolski (Mosina - Gostyń) tematem Sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Poznaniu (29 IV 1981). Kosmos, A, Biologia, 30 (6): 583-585.