Stanisław Cios


ur. 1957.

Wykształcenie: mgr ekonomii (SGPiS), doktor ekonomii (historii
gospodarczej) (SGH).

Zawód: dyplomata (MSZ).

Zainteresowania pozazawodowe:
wędkarstwo muchowe, historia rybactwa, historia zoologii i przyrody,
entomologia, ichtiologia i hydrobiologia (samouk; mól książkowy). Autor
szerokiej gamy publikacji dotyczacych m.in. stosunków międzynarodowych,
rybactwa, wędkarstwa i fauny bezkręgowej. Wydawca i redaktor biuletynu
(newslettera) wędkarskiego Pstrąg & Lipień (od 1993 r.)