Rafał Bernard

rocznik 1967

* jestem naturalistą z powołania i przekonania,
* terenowcem, tym lepiej się czującym im bardziej naturalne jest otoczenie,
* wolę niziny od gór, a najlepiej czuję się w lesie nad wodą,
* kocham torfowiska, zwłaszcza sfagnowe, i jeziorka z torfowiskowym otoczeniem,
* na badane stanowiska patrzę pod względem przyrodniczym szeroko, całościowo, staram się je "czuć",
* jestem zauroczony wschodem Europy i północną Azją,


* uwielbiam odkrywanie, ale nie przeszkadza mi to po raz setny zachwycać się tym samym,
* lubię ciszę przyrody i piękne krajobrazy
* najpiękniejsze miejsce na ziemi (dotąd przeze mnie odwiedzone) - Vasyugan, największe torfowisko świata (zachodnia Syberia),


* życiowa wyprawa - północna tajga na krasie > okolice Piniegi, Archangielskaja oblast, Rosja (razem z Bogusławem Darażem) - bardzo trudna, szalona i piękna, z niesamowitymi rezultatami.

hobby

(oprócz ważek, która są także moim hobby):
* "czytanie" przyrody czyli sztuka dostrzegania, obserwacji i interpretacji
* ptaki
* mapy

 

Zainteresowania badawcze

Główne:

ważki (Odonata)

zakres terytorialny:
* obszar zainteresowania: Europa, przede wszystkim centralna i wschodnia, oraz Syberia;
* obszary własnych badań: Polska, Litwa (7 wypraw badawczych), Łotwa (2 wyprawy badawcze), Estonia (1 wyprawa badawcza), Rosja Europejska: Archangielskaja Oblast (3 wyprawy badawcze), Rosja azjatycka: Zachodnia Syberia, Vasyugan - największe torfowisko świata (1 wyprawa badawcza)

zagadnienia:
* rozmieszczenie
* zoogeografia, w tym paleogeografia
* wybiórczość siedliskowa (elementy proksymalne i czynniki ostateczne)
* koegzystencja gatunków (segregacja w czasie i przestrzeni oraz behawioralna)
* strategie życiowe
* behawior i ekologia behawioralna
* konsekwencje zmian klimatycznych i antropogenicznych
* stan zachowania gatunków, zagrożenia i ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki oceny, waloryzacji i czynnej ochrony
* często prowadzę wielopłaszczyznowe badania danego gatunku, łączące wyżej wymienione aspekty


Dodatkowe:

* nietoperze (Chiroptera), Polska, rozmieszczenie, zimowanie (kryjówki, strategie, monitoring liczebności)
* ocena stanu zachowania siedlisk, flory i fauny, waloryzacja
* ptaki, mięczaki, duże skorupiaki Branchiopoda (excl. Cladocera), torfowiska, rośliny środowisk słodkowodnych.

 

Wykształcenie

* 1982-1986 Liceum nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
* 1986-1991 Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska: "Awifauna okolic Drezdenka (woj. gorzowskie)" wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków pod kierunkiem Prof. dr hab. Jana Bednorza
* od 1.10.1991 do chwili obecnej zatrudniony w Zakładzie Zoologii Ogólnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
* 1999 obrona pracy doktorskiej "Występowanie i wybrane aspekty biologii Cercion lindenii (Selys, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce" wykonanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Stępczaka
* języki: w mowie i piśmie > angielski, rosyjski, w piśmie > niemiecki

 

Aktywność naukowa (w tym ważniejsze publikacje)