Rodzina: Lestidae

1. Pterostigma przednich skrzydeł położona bliżej wierzchołka niż na skrzydłach tylnich, mniej więcej o długość pterostigmy. Ciało beżowo-szaro i metalicznie brązowe. ..........................................................................Sympecma 2.
Sympecma są jedynymi krajowymi ważkami zimującymi w stadium imago. Po przezimowaniu, w III-IV, przystępują do rozrodu, po czym giną. Larwy rozwijają się bardzo szybko. Dorosłe pojawiają się ponownie latem i zimują. Ciepłolubne, w płytkich, szybko nagrzewających się wodach, mocno zarośniętych przez wysokie helofity, w których martwe tkanki ff składają jaja. Gdy oba gatunki występują razem często jeden zdecydowanie dominuje.

-. Pterostigmy obu skrzydeł położone w tej samej odległości od wierzchołka. Ciało metalicznie zielone, u ff czasem miedziane, u mm często z błękitnym woskowym nalotem na segmentach 1-2 oraz 8-10. .............................Lestes 3.
Zimują jaja składane w martwą lub żywą roślinność. Larwy rozwijają się bardzo szybko w czasie 2-3 miesięcy. Związane raczej z płytkimi, ciepłymi wodami.

2. Górny pas tułowia tak szeroki jak dolny, bez ząbka. ..........................S. fusca
D 37, R 44. Pospolita w całym kraju.

-. Górny pas tułowia niemal 2x szerszy od dolnego, z trójkątnym lub kwadratowym ząbkiem. ........................................................................ S. paedisca
D 37, R 44. Częsta na północy i wschodzie kraju, w pozostałych regionach rzadka.

3. Tył głowy czarny. .........................................................................................................................................4.
-. Tył głowy żółty. ..........................................................................................................................................7.
4. Pod pterostigmą 3-4 komórki. Wewnętrzne przydatki mm krótkie, nie sięgają połowy zewnętrznych. Walwy ff z wyraźnymi grubymi ząbkami. ......................................................................................................................................... 5.

L. viridis

-. Pod pterostigmą 2 komórki. Wewnętrzne przydatki mm długie, prawie tak jak zewnętrzne. Walwy ff z drobnymi ząbkami. ................................................... 6.
5. Pterostigma duża, czarna. Na dolnym ciemnym pasie tułowia brak ząbka. U mm tułów z błękitnym nalotem, często także głowa, dwa pierwsze i trzy ostatnie segmenty odwłoka. ........................................................L. macrostigma
D 46, R 54. Gatunek południowy, zasiedlający wody stojące: małe, ciepłe, chętnie zasolone. Wykazuje skłonność do migracji. W Polsce odłowiony tylko raz w 1960 roku, w Bukowinie Tatrzańskiej. VI-VIII.
-. Pterostigma normalnej wielkości, żółto-brązowa. Na dolnym ciemnym pasie tułowia wyraźny strzałkowaty ząbek, skierowany grotem w kierunku przodu ciała. Tułów zielony. ...................................................................... L. viridis
D 45, R 58. Wody stojące i wolno płynące, otoczone drzewami ze zwisającymi nad wodą gałęziami np. wierzbami czy olchami. Do gałązek ff późnym latem składają jaja, z których wykluwające się na wiosnę larwy wypadają wprost do wody. VI-X.

6. Przydatki wewnętrzne mm proste równowąskie. Walwy ff nie wystają poza koniec X segmentu. Mniejszy gatunek. ................................................. L. sponsa
D 37, R 46. Bardzo pospolita ważka zasiedlająca wszelkiego typu wody stojące. VI-X.

-. Przydatki wewnętrzne mm na końcu rozszerzone, o kształcie skarpetek. Walwy ff wystają daleko poza koniec X segmentu. Większy gatunek L. dryas
D 43, R 55. Pospolity w całej Polsce. Płytkie i niewielkie wody stojące, często w końcowym stadium sukcesji. VI-X.

7. Pterostigma dwubarwna brązowo-biała. Między pasami tułowia szeroki żółty pas. Nogi brązowo żółte. Większy gatunek. ........................... L. barbarus
D 45, R 55. Cała Polska lecz rzadko. Gatunek ciepłolubny bez trwałych populacji. Silnie zarośnięte, płytkie wody astatyczne VI -X.

-. Pterostigma jednobarwna, bez białego koloru. Między pasami tułowia wąski żółty pas. Nogi czarne z żółtym paskiem. Najmniejszy gatunek rodzaju. .......................................................................................................................... L. virens
D 37, R 45. Płytkie, ciepłe, z dobrze wykształconą roślinnością i raczej niewielkie wody stojące. Pospolicie w całym kraju VI-X.www.odonata.pl