Rodzina: Gomphidae

Wszystkie krajowe gatunki są związane z wodami płynącymi, choć część gatunków, może rozwijać się w dużych wodach stojących. W ubarwieniu zieleń, żółć i czerń.

1. Przydatki analne od góry czarne. ................................................ Gomphus 2.
-. Przydatki analne od góry żółte lub żółto-czarne. ........................................... 4.
2. Nogi czarne. .......................................................................... G. vulgatissimus
D 46, R 66. Ubarwienie czarno zielone z przewagą czerni. Zamieszkuje przede wszystkim wody płynące takie jak duże i małe rzeki, większe kanały czy też jeziora. V - VI.
-. Nogi żółto-czarne. ................................................................................................ 3.
3. Tylko na śródtułowiu trzy dość grube czarne pasy. Górne przydatki analne o prostych krawędziach wewnętrznych. Walwy ff trójkątne jak na rysunku. ................................................................................................. G. flavipes
D 52, R 68. Pospolity i liczny we właściwych mu środowiskach środkowych i dolnych biegów większych rzek kalibru Warty czy Odry. V -VIII.

-. Na śród- i zatułowiu 5 delikatnych czarnych pasów. Górne przydatki analne w 1/3 od dołu wygięte, rozchodzące się. Walwy ff ostrotrójkątne, z szeroką luką między nimi jak na rysunku. ................................. G. pulchellus
D 50, R 62. Wykazywany z Polski jednak błędnie. Możliwy do odnalezienia w południowo-zachodniej części kraju. Wody stojące, jeziora o słabo wykształconej roślinności, zbiorniki antropogeniczne w początkowym stadium sukcesji, ciepłe. VI-VII.

4. Przydatki mm proste, głowa ff z 2 różkami między oczami. .......................................................................................... Ophiogomphus cecilia
D 57, R 78.Najczęściej w większych, nizinnych rzekach. VI - IX.

-. Przydatki mm cęgowato zakrzywione, spłaszczone. Głowa ff bez rożków między oczami ................................................... Onychogomphus forcipatus
D 50, R 65. Środowiska podobne do innych Gomphidae, lecz chętniej mniejsze, śródleśne strumienie i rzeki, czasem także jeziora, zwłaszcza przepływowe. VI - VIII.www.odonata.pl