Używane skróty:
mm-samce;
ff-samice;
D- średnia długość ciała;
R- średnia rozpiętość skrzydeł (wszystkie wymiary podane w milimetrach);
S- segment;
IV,V...- oznaczają miesiące w których występują owady dorosłe;
rysunki znajdują się pod właściwym sobie punktem.


Rząd: Odonata

Klucz do oznaczania podrzędów

1. Kształt oraz rozmiar przednich i tylnych skrzydeł taki sam, skrzydła mocno zwężone u nasady. W stanie spoczynku skrzydła złożone nad tułowiem lub lekko rozchylone (Lestidae). Z reguły niewielkie, delikatne ważki............................................................................................................. Zygoptera


-. Kształt i rozmiar skrzydeł różny, tylne skrzydła przed nasadą szerokie. Skrzydła, w stanie spoczynku, rozpostarte na boki, czasem nieco opuszczone w dół i do przodu (Libellulidae). Raczej duże, o mocnej budowie owady ..........................................................AnisopteraPodrząd: Zygoptera

Klucz do oznaczania rodzin


1. Pterostigma biała (ff) lub jej brak (mm). Skrzydła szerokie, bardzo gęsto użyłkowane, granatowe, brązowe lub zielonkawe. Ciało metalicznie granatowe (mm), lub metalicznie zielone albo brązowe (ff) ....................................................................Calopterygidae


-. Pterostigma najczęściej brązowa do czarnej występuje zawsze u obu płci. Skrzydła wąskie, rzadko użyłkowane, bezbarwne. Ciało metalicznej barwy (Lestidae) lub innej ...................................................................................... 2.


2. Ciało metalicznie zielone lub miedziane. Pterostigma wydłużona, pod nią przynajmniej dwie komórki. ..............................................................................................Lestidae


-. Ubarwienie nie metaliczne, niekiedy tylko czerń posiada metaliczny zielonkawy połysk. Pod pterostigmą jedna komórka................................................................................. 3.


3. Golenie nóg rozszerzone, jasne najwyżej z ciemnym pasem pośrodku. Przy krawędzi potylicy jasny pas od oka do oka, drugi taki na wysokości przedniego przyoczka. ..........................................................................................................Platycnemididae


-. Golenie wąskie jak pozostałe człony, czarne. Pas na głowie nieparzysty, jeśli występuje, krótszy. .............................................................................................Coenagrionidae

 

Podrząd: Anisoptera

Klucz do oznaczania rodzin


1. Oczy rozdzielone, odległość między nimi prawie taka jak szerokość przedplecza. ...................................................................................................................Gomphidae.

Oczy stykają się. ....................................................................................................2.
2. Oczy połączone w jednym punkcie (widok z góry przypomina spłaszczoną poziomą ósemkę). ......................................................................................... Cordulegastridae


-. Oczy połączone ze sobą na odcinku długości co najmniej trójkąta potylicznego. ..................................................................................................................................3.


3. Trójkąty skrzydłowe podobnego kształtu, skierowane w tę samą stronę. .......................................................................................................................Aeshnidae


-. Trójkąty skrzydłowe różnego kształtu, skierowane w różne strony. ............................4.


4. Tylny brzeg oka z wycięciem, pofalowany. Ciało metalicznie zielone lub miedziane (poza Epitheca). ....................................................................................................Corduliidae
-. Tylny brzeg oka bez wycięcia, prosty. Ciało nigdy metalicznej barwy (tułów Leucorrhinia pobłyskuje fioletowo). ..................................................................................Libellulidae

Tylny brzeg oka. Z lewej Cordulidae, z prawej Libellulidae

 


www.odonata.pl