Rodzina: Corduliidae

1. Nasada tylnych skrzydeł zaczerniona, ciało niemetalicznie ubarwione. .............................................................................................. Epitheca bimaculata
D 60, R 82. Ważka o bardzo skrytym trybie życia: najczęściej można znaleźć tylko wylinki po niej. Preferuje śródleśne jeziorka. Połowa V - VI.
-. Nasada tylnych skrzydeł nie zaczerniona, ciało metalicznie zielone lub miedziane. ................................................................................................................. 2.
2. Czoło zielone, trójkąt środkowy z 1 komórką. ................... Cordulia aenea
D 52, R 72. Jedna z naszych najpospolitszych ważek. Występuje niemal nad wszystkimi typami wód. Bardzo liczna na wiosnę. Koniec IV - VII.

-. Czoło żółto-zielone, trójkąt środkowy z 2 komórkami. .....Somatochlora 3.

3. Na tułowiu oraz środkowych segmentach odwłoka żółte, trójkątne plamy. ...................................................................................................... S. flavomaculata
D 48, R 74. W rozmaitych wodach stojących i wolno płynących, częściej spotykana na torfowiskach z dużą ilością turzyc. W całym kraju. VI - VIII.

-. Tułów i odwłok bez plam. .................................................................................... 4.
4. Czoło obrzeżone żółtym pasem ................................................. S. metallica
D 54, R 76. Pospolita ważka, zasiedla rozmaite wody. Połowa V - IX.

-. Czoło tylko po bokach z dwiema żółtymi plamami. ..................................... 5.

5. Skrzydło przednie z jedną żyłką poprzeczną w sektorze kubitalnym Cuq (porównaj z Leucorrhinia albifrons - caudalis. Tam też rysunek). Górne przydatki analne mm proste, lekko opadające w dół. Sternit 8-9 ff jak na rysunku. ......................................................................................... S. arctica
D 43, R 56. Niewielkie powierzchniowo wody na torfowiskach całego kraju, zwłaszcza jego południowo-wschodniej części. Rzadko. Koniec VI -IX.

-. Skrzydło przednie z dwiema żyłkami poprzecznymi w sektorze kubitalnym Cuq. Górne przydatki analne mm proste, lekko opadające w dół. Górne przydatki analne mm proste o końcach podkręconych w górę. Sternit 8-9 ff jak na rysunku. ................................................................................. S. alpestris
D 46, R 66. Bardzo rzadka. Wysokogórskie torfowiska, w oczkach wodnych nawet poniżej 1m2. VI -VII.


 


www.odonata.pl