Rodzina: Cordulegastridae

Tylko 1 rodzaj Cordulegaster. Obydwa gatunki są ważkami o najdłuższym rozwoju larwalnym trwającym 4-5 lat. Niezwykle efektowne, duże, czarno-żółte ważki.

1. Trójkąt potyliczny czarny. ......................................................... C. bidentatus
D 80, R 100. Bardzo rzadko. Tylko na pogórzu i w górach. Głównie śródleśne źródliska także potoki i strumienie. VI - VIII.
-. Trójkąt potyliczny żółty. .................................................................... C. boltoni
D 80, R 100. Rzadko na nizinach, częściej w zachodniej Polsce. Występuje tylko nad czystymi, chłodnymi i szybko płynącymi potokami i rzekami, zwłaszcza meandrującymi i leśnymi. VI - IX.

 


www.odonata.pl