Sympecma paedisca


 

Sympecma fusca

 
2.V.2009; Poznań, Torfianki przy Jeziorze Strzeszyńskim.

 

Lestes barbarus

21.VIII.2009; Białobłoty (Równina Rychwalska). Śródłąkowe torfianki.

21.VIII.2009; Białobłoty (Równina Rychwalska). Śródłąkowe torfianki.

 

Lestes virens

19.VIII.2009; Orlina Duża (Równina Rychwalska), Śródleśna torfianka.
19.VIII.2009; Orlina Duża (Równina Rychwalska). Śródleśna torfianka.

 

Lestes dryas

3.VII.2008;Roztoczański PN, Kosobudy. Podsychające okresowo sitowisko, na obrzeżu zbiornika dystroficznego.
30.VII.2009;Celejowo, Wyżyna Lubelska. Podmokłe, niskotorfowiskowe obrzeże stawu rybnego.
7.VIII.2009; Karolinów k. Chełma. Bagno Łopata, nawęglanowa łąka niskotorfowiskowa z Caricetum.
10.VIII.2009; Józefów (Równina Rychwalska). Śródleśna torfianka.

 

Lestes sponsa

 

Lestes macrostigma

4.VII.2008; Shablenska Tuzla (wybrzeże Morza Czarnego), NE Bułgaria. Częściowo wysychający zbiornik, porośnięty min. przez Bolboschoenus maritimus.
4.VII.2008; Shablenska Tuzla (wybrzeże Morza Czarnego), NE Bułgaria. Częściowo wysychający zbiornik, porośnięty min. przez Bolboschoenus maritimus.
4.VII.2008; Shablenska Tuzla (wybrzeże Morza Czarnego), NE Bułgaria. Częściowo wysychający zbiornik, porośnięty min. przez Bolboschoenus maritimus.

 

Lestes viridis

21.VIII.2009; Orlina Duża (Równina Rychwalska). Śródleśna torfianka.

www.odonata.pl