Baza polskiej literatury odonatologicznej - zasoby prac w formacie pdf

 

Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas zebrania Sekcji Odonatologicznej PTE na II Krajowym Sympozjum Odonatologicznym w Urszulinie gromadzimy literaturę odnatologiczną dotyczacą Polski w formie plików programu Adobe Reader (format pdf). Zgromadzone zasoby będą udostępniane zainteresowanym osobom. Co zrobić aby otrzymać konkretne pozycje literatury ?

Poniżej zamieszczona została lista prac w postaci pliku pdf obejmująca wszystkie dostępne w tej chwili opracowania.

Baza polskiej literatury odonatologicznej pdf

Baza polskiej literatury odonatologicznej txt

Wystarczy podać numer konkretnej pozycji (i tylko numer) i przesłać tak skonstruowane zapotrzebowania na adres: tonczyk@biol.uni.lodz.pl. Zamówione materiały zostaną przesłane e-mailem lub na płycie w ciągu kilku dni na podany adres. Opracowania ułożone są według lat publikacji i numerowane osobno dla każdego roku.

LISTA PRAC DOSTĘPNYCH W FORMACIE PDF BĘDZIE AKTUALIZOWANA W MIARĘ NAPŁYWU NOWYCH PRAC I OPRACOWYWANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ STARSZYCH. AKTUALIZACJA PRZEWIDYWANA JEST 4 RAZY W ROKU - CO TRZY MIESIĄCE

Każda z prac opisana jest według pewnego schematu obejmującego jej kolejny numer w bazie oraz pełne dane bibliograficzne. W przypadku prac w języku polskim w kwadratowym nawiasie podano ich angielski tytuł oraz informację o głównym jezyku pracy. Jesli taka praca obejmuje abstrakt lub streszczenie w innym jezyku również podano ta informację).

przykład:


001(1948)
URBAŃSKI J. 1948. Krytyczny przegląd ważek (Odonata) Polski. - [Critical Review of Dragon-flies (Odonata) of Poland]. Ann. UMCS, sec. C, 3(11): 289-317. (in Polish with an English summary)co czytamy jako:

001(1948) - numer pracy w bazie literatury

URBAŃSKI J. 1948. Krytyczny przegląd ważek (Odonata) Polski.

[Critical Review of Dragon-flies (Odonata) of Poland]. - tytuł w języku angielskim

Ann. UMCS, sec. C, 3(11): 289-317.

(in Polish with an English summary) - informacja o głównym języku opracowania, abstrakcie i streszczeniu

 

opracowanie Grzegorz Tończyk


www.odonata.pl